آبکاری

واحد آبکاری این مجموعه با در اختیار داشتن چندین دستگاه آبکاری و با ظرفیت روزانه بیش از ۸۰۰ کیلوگرم قادر است قطعات خودرو، لوازم خانگی و صنعتی را به روش گردان و ثابت آبکاری نماید.