رول بری

واحد رول بری با ظرفیت روزانه بیش از ۵۰ تن ) طی یک شیفت کاری( و با در اختیار داشتن چندین دستگاه رول بر و تجهیزات وابسته به حمل و نقل و بسته بندی آمادگی دارد سفارشات مشتریان را به صورت رول به رول تغییر سایز نماید.

سفارشات و پروژه های انجام شده:

  • برش رول های مختلف از سایز ۱۲ تا ۱۳۰۰ میلی متر و ضخامت ۰.۲ درصد لغایت ۳ میلیمتر
  • برش رول های با تناژ ۱۴ تن