قطعات خودرویی

لولا دستگیره صندلی خودرو

لولا دستگیره صندلی خودرو 2

قطعه غلاف ساچمه ریل صندلی خودرو

قطعه هدرست صندلی خودرو

صفحه چرخنده محرک گیربکس

زبانه قفل صندلی خودرو

پوسته گیربکس تنظیم ارتفاع صندلی

پوسته گیربکس شیشه بالابر خودرو