هسته های ترانس

EI

انواع سایز تک فاز : ۲۸-۳۵-۴۱-۴۸-۵۷-۶۰-۶۶-۷۶٫۲- ۸۴ - ۹۶-۱۰۵-۱۲۰-۱۵۰-۱۷۱-۱۹۲-۲۵۰-۳۰۰-۳۶۰-سوراخ دار ۶۶

UI